Home Profil Ponuka Referencie Kontakt  
 

Profil spoločnosti

Pri všetkých našich činnostiach sa riadime jednoduchou zásadou „náš zákazník – náš pán“. Preto poskytujeme našim klientom neustály a kvalitný servis. Vždy sa snažíme dať zákazníkovi viac ako od nás očakáva. Neustále analyzujeme potreby a predstavy našich klientov a na ich základe prinášame a poskytujeme služby a produkty šité priamo na ich mieru.

Myslíme si, že „nestačí byť dobrý, ale najlepší“ a to najlepšie chceme aj pre Vás. V centre našej pozornosť ste práve Vy. Na základe dlhoročnej skúsenosti už vieme, ako naplniť všetky vaše potreby, očakávania, želania a to na najvyššej úrovni. Vaša dôvera je to najcennejšie, o čo sa snažíme a stále sa budeme.

 

Naše zásady

Pri dosahovaní Vašej úplnej spokojnosti sa riadime týmito zásadami:
• uplatňujeme prístup win-win,
• veríme v potrebu neustáleho vzdelávania a osobného rastu,
• sme zodpovední v každej oblasti a na každom poste,
• uvedomujeme si, že každé naše rozhodnutie má dopad na budúcnosť všetkých zúčastnených strán,
• sme proaktívni, iniciatívni a inovatívni pretože vieme, že klienti sa spoliehajú na naše výkony a na náš zodpovedný prístup,
• kladieme dôraz na lojalitu, spoľahlivosť a férový prístup,
• svoju činnosť vykonávať na vysokej profesionálnej úrovni s dôrazom na etiku nášho konania,
• zdôrazňujeme osobný prístup a rešpektujeme rozdielnosť.